Powered by Smartsupp

Nárok na náhradní vůz po autonehodě

Nárok na náhradní vůz po autonehodě má řidič, jehož vozidlo bylo v důsledku nehody poškozeno natolik, že není schopno provozu. Náhradní vozidlo může být poskytnuto na dobu nezbytně nutnou, aby bylo vozidlo opraveno nebo vyřízeno z pojištění.

V případě, že je řidič viníkem nehody, hradí náklady na náhradní vozidlo jeho pojišťovna. Pokud je řidič obětí nehody, hradí náklady na náhradní vozidlo pojišťovna viníka nehody.

Náhradní vozidlo může být poskytnuto v rámci asistenčních služeb pojišťovny. Asistované služby obvykle zahrnují poskytnutí náhradního vozidla na dobu nezbytně nutnou, aby bylo vozidlo opraveno nebo vyřízeno z pojištění.

Náhradní vozidlo může být poskytnuto také na základě dobrovolného rozhodnutí pojišťovny. Některé pojišťovny nabízejí náhradní vozidlo jako součást svých služeb, například jako bonus k nákupu nového vozidla nebo jako službu pro zákazníky, kteří mají sjednáno pojištění s vyššími limity.

Typy náhradních vozidel

Náhradní vozidlo může být poskytnuto v různých kategoriích. Nejčastěji se poskytují náhradní vozidla stejné kategorie jako vozidlo, které je nepojízdné. Pokud však vozidlo je nepojízdné v důsledku havárie, může být poskytnuto náhradní vozidlo jiné kategorie, například menší vozidlo, které je levnější na provoz.

Náhradní vozidlo může být poskytnuto na různou dobu. Obvykle je poskytnuto na dobu nezbytně nutnou, aby bylo vozidlo opraveno nebo vyřízeno z pojištění. Pokud však vozidlo je nepojízdné v důsledku havárie, může být poskytnuto náhradní vozidlo na delší dobu, například na dobu, než bude vozidlo vyřízeno z pojištění.

Náklady na náhradní vozidlo

Náklady na náhradní vozidlo obvykle hradí pojišťovna. Podrobné podmínky, za kterých je náhradní vozidlo poskytováno, jsou uvedeny ve smlouvě o pojištění.

Jak postupovat při žádosti o náhradní vozidlo

Pokud je vozidlo v důsledku havárie nepojízdné, je nutné kontaktovat pojišťovnu, u které je vozidlo pojištěno. Pojišťovna zajistí poskytnutí náhradního vozidla.

Při žádosti o náhradní vozidlo je nutné předložit pojišťovně následující dokumenty:

  • Sdělení o nehodě, které bylo vystaveno policií
  • Průkaz totožnosti
  • Doklad o pojištění vozidla
  • Osvědčení o technickém průkazu vozidla

Pojišťovna může požadovat i další dokumenty, například doklad o tom, že vozidlo je v servisu, nebo doklad o tom, že vozidlo je nepojízdné.

Nárok na náhradní vozidlo po autonehodě je důležitým právem, které umožňuje řidiči, jehož vozidlo bylo v důsledku nehody poškozeno, zajistit si mobilitu. Při žádosti o náhradní vozidlo je důležité dodržet postup, který je stanoven pojišťovnou.