Powered by Smartsupp

Jak získat náhradní vůz ZDARMA?

Jak získat náhradní vůz ZDARMA po autonehodě, jako poškozený

Nárok na náhradní vozidlo po autonehodě má řidič, jehož vozidlo bylo v důsledku nehody poškozeno natolik, že není schopno provozu. Náhradní vozidlo může být poskytnuto na dobu nezbytně nutnou, aby bylo vozidlo opraveno nebo vyřízeno z pojištění.

V případě, že jste poškozeným účastníkem autonehody, má na náhradní vozidlo nárok pojišťovna viníka nehody. Pojišťovna viníka nehody je povinna uhradit vám veškeré škody, které jste v důsledku nehody utrpěli, včetně nákladů na náhradní vozidlo.

Jak postupovat při žádosti o náhradní vozidlo

Pokud je vozidlo v důsledku nehody nepojízdné, je nutné kontaktovat pojišťovnu viníka nehody. Pojišťovna viníka nehody zajistí poskytnutí náhradního vozidla.

Při žádosti o náhradní vozidlo je nutné předložit pojišťovně následující dokumenty:

  • Sdělení o nehodě, které bylo vystaveno policií
  • Průkaz totožnosti
  • Doklad o pojištění vozidla
  • Osvědčení o technickém průkazu vozidla

Pojišťovna viníka nehody může požadovat i další dokumenty, například doklad o tom, že vozidlo je v servisu, nebo doklad o tom, že vozidlo je nepojízdné.

Náhradní vozidlo může být poskytnuto v rámci asistenčních služeb pojišťovny. Asistované služby obvykle zahrnují poskytnutí náhradního vozidla na dobu nezbytně nutnou, aby bylo vozidlo opraveno nebo vyřízeno z pojištění.

Pokud pojišťovna viníka nehody odmítne uhradit náklady na náhradní vozidlo, můžete podat žalobu k soudu. Soud může pojišťovně uložit povinnost uhradit vám náklady na náhradní vozidlo.

Nárok na náhradní vozidlo po autonehodě je důležitým právem, které umožňuje poškozenému účastníkovi nehody zajistit si mobilitu. Při žádosti o náhradní vozidlo je důležité dodržet postup, který je stanoven pojišťovnou.

Tipy pro získání náhradního vozidla ZDARMA

  • Pokud je to možné, zajistěte si, aby protokol o nehodě vystavila policie. Policie vystavuje protokol o nehodě vždy, pokud je v nehodě někdo zraněn nebo pokud se účastníci nehody nedohodnou na viníkovi nehody.
  • Pokud protokol o nehodě vystavujete sami, nezapomeňte uvést všechny potřebné údaje, včetně údajů o vozidlech, řidičích a vině nehody.
  • Poškozené vozidlo co nejdříve odstavte na bezpečném místě. Pokud je to možné, nechte vozidlo odtáhnout do servisu.
  • Pojišťovně viníka nehody předložte všechny potřebné dokumenty co nejdříve.
  • Pokud pojišťovna viníka nehody odmítne uhradit náklady na náhradní vozidlo, obraťte se na právníka.

Při dodržování těchto tipů máte větší šanci na získání náhradního vozidla ZDARMA.