Powered by Smartsupp

Jak postupovat po autonehodě?

Pokud se stanete účastníkem autonehody, je důležité dodržet následující postup:

  1. Zkontrolujte stav účastníků nehody. Pokud jsou zraněni, přivolejte záchrannou službu.
  2. Zabezpečte místo nehody. Zapněte výstražná světla a umístěte výstražný trojúhelník ve vzdálenosti 50 metrů od místa nehody.
  3. Vyměňte si s ostatními účastníky nehody kontaktní údaje. Zaznamenejte si jméno, adresu, telefonní číslo a číslo poznávací značky jejich vozidel.
  4. Vyplňte protokol o nehodě. Pokud se s ostatními účastníky nehody nedohodnete na viníkovi nehody, je nutné vyplnit protokol o nehodě. Protokol o nehodě vystavuje policie, nebo ho můžete vyplnit sami.
  5. Oznamte nehodu své pojišťovně. Pojišťovna bude potřebovat protokol o nehodě, aby mohla vyřídit pojistnou událost.

Další postup

V případě, že se s ostatními účastníky nehody dohodnete na viníkovi nehody, můžete postupovat následujícím způsobem:

  • Pokud je viník nehody schopen uhradit škodu, můžete se s ním dohodnout na mimosoudním vyrovnání.
  • Pokud není viník nehody schopen uhradit škodu, můžete podat žalobu na náhradu škody k soudu.

V případě, že se s ostatními účastníky nehody na viníkovi nehody nedohodnete, bude o vině nehody rozhodovat policie. Pokud bude policie shledávat, že jste viníkem nehody, bude vám vystaveno rozhodnutí o vině nehody. Toto rozhodnutí bude součástí pojistného plnění, které vám bude vyplaceno pojišťovnou.

Postup po autonehodě je důležitý, abyste mohli vyřešit všechny záležitosti spojené s nehodou a abyste byli chráněni v případě, že dojde k soudnímu sporu.