Powered by Smartsupp

Firemní vůz

Firemní vůz je automobil, který je majetkem společnosti a je používán k obchodním účelům. Firemní vozy mohou být využívány pro služební cesty, přepravu zboží nebo zaměstnanců, nebo k reprezentaci společnosti.

Výhody firemního vozu

 • Záruka: Společnost obvykle hradí náklady na údržbu a opravy firemního vozu, takže se nemusíte o nic starat.
 • Daňové odpisy: Účtování firemního vozu jako nákladu může společnosti snížit daňové zatížení.
 • Reprezentace: Firemní vůz může být použit k reprezentaci společnosti a může pomoci zlepšit její image.

Nevýhody firemního vozu

 • Náklady: Náklady na provoz firemního vozu, jako je palivo, pojištění a silniční daň, může být pro společnost nákladné.
 • Údržba: Společnost může být odpovědná za údržbu a opravy firemního vozu, i když se poškodí v důsledku nedbalosti zaměstnance.
 • Omezená flexibilita: Společnost může mít omezenou flexibilitu v tom, jak firemní vůz využívá.

Typy firemních vozů

Existuje několik různých typů firemních vozů, které se liší v závislosti na jejich účelu.

 • Služební vozy: Služební vozy jsou používány pro služební cesty. Jsou obvykle větší a pohodlnější než ostatní typy firemních vozů.
 • Přepravní vozy: Přepravní vozy jsou používány k přepravě zboží nebo zaměstnanců. Jsou obvykle větší a odolnější než ostatní typy firemních vozů.
 • Reprezentační vozy: Reprezentační vozy jsou používány k reprezentaci společnosti. Jsou obvykle luxusní a mají vysoký výkon.

Jak vybrat ten správný firemní vůz?

Při výběru firemního vozu je důležité zvážit následující faktory:

 • Účel vozu: Určete, k jakým účelům bude vůz používán.
 • Finanční situace společnosti: Zkontrolujte, kolik si společnost může dovolit utratit za vůz.
 • Nároky zaměstnanců: Zvažte, jaké nároky mají zaměstnanci na firemní vůz.

Zákonné předpisy

V České republice se na firemní vozy vztahují stejné zákonné předpisy jako na osobní vozy. Mezi nejdůležitější předpisy patří:

 • Zákon o silničním provozu: Tento zákon upravuje provoz vozidel na pozemních komunikacích.
 • Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel: Tento zákon stanoví povinnost každého vlastníka motorového vozidla uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla.
 • Zákon o daních z příjmů fyzických osob: Tento zákon umožňuje zaměstnancům uplatnit si výdaje na pohonné hmoty a silniční daň z firemního vozu jako daňové odpisy.

Firemní vůz může být pro společnost výhodným nástrojem, který může pomoci zlepšit její provoz a image. Při výběru firemního vozu je však důležité zvážit všechny faktory a dodržovat platné zákonné předpisy.